Vyřízení dotací na klíč

Vyřízení dotací na klíč

Vyřízení dotací na klíč

NABÍZENÉ SLUŽBY

Jsme specialisté na dotace z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) a na Kotlíkové dotace. Mezi naše klienty patří domácnosti, bytové domy, SVJ i průmysl.

Zkonzultujeme s Vámi optimální technické řešení a po návštěvě technika na místě vše potvrdíme. Poté zpracujeme žádost o dotaci včetně potřebných dokumentů – průkaz energetické náročnosti budovy, projektové dokumentace, krycích listů. Žádost za Vás také podáme a komunikujeme s úřadem až do úspěšného vyplacení dotace.

Nová zelená úsporám

Program NZÚ podporuje široké spektrum ekologických opatření domácností s cílem zlepšení kvality ovzduší a motivuje veřejnost k vytváření energeticky úsporných opatření. V září 2023 odstartovalo nové programové období, ve kterém jsou k dispozici významné finanční prostředky.

Dotace je určena pro majitele a stavebníky rodinných a bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva.

Možnost získat dotaci i na rekreační objekty – pokud žadatel prokáže nahlášený trvalý pobyt za posledních 24 měsíců.

Dotace je na výměnu neekologického zdroje tepla, na instalaci fotovoltaické elektrárny, na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Výše dotace je ovlivněna zdrojem, za který je původní měněný.  Maximální výše dotace dosahuje až 50 % způsobilých výdajů, které jsou řádně doloženy.

zelena-usporam-zakladni-varianta-lg

Kotlíková dotace

Pokud jste majitelem rodinného domu a topíte kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním, pak byste měli vědět, že od 1.9.2022 má být ukončen provoz těchto kotlů na základě zákona o ochraně ovzduší.

Vzhledem k velkému zájmu o čerpání těchto dotací je rozumné se na podání žádosti připravit s předstihem.

Dotace je určena nízkopříjmovým domácnostem, což znamená, že čistý příjem za rok 2020 na jednoho člena domácnosti nepřesáhl 170 900 Kč.

Do průměru jsou zahrnuty příjmy osob (zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek), bydlících ve společné domácnosti s žadatelem. U osob do 26 let věku se uvažují příjmy 0 Kč. Žádat mohou i důchodci, kteří příjmy nemusí dokladovat.

Kotlíková dotace je určena na výměnu starého kotle na tuhá paliva (emisní třída I. a II.) za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, nebo kotel na biomasu (tuhá paliva).

V rámci dotace lze také částečně uhradit služby související s vyřízením dotace, montáž zdroje, úpravu otopné soustavy či menší úpravu objektu z hlediska energetické úspory – dílčí výměnu oken či dveří, zateplení půdy nebo stropu sklepa.

Výše dotace je ovlivněna zdrojem, za který je kotel vyměněn. Maximální výše dotace může ale dosáhnout až 130 000 Kč, do 95 % způsobilých výdajů.

Kotlikova_dotace_logo

Vše vyřídíme
za vás

Zajistíme veškeré potřebné dokumenty, revize a také samotné podání žádosti o dotaci.

Zajistíme NZÚ
i Kotlíkovku

Zajistíme dotaci Nová zelená úsporám, ale také z programu Kotlíkovka.

Komunikace
s úřady

Kromě veškerého papírování za Vás budeme také komunikovat s úřady a zajistíme hladké vyřízení žádosti.

Chcete konzultaci?

Ozveme se do 2 pracovních dní

Odesláním formuláře berete na vědomí podmínky zpracování osobních údajů.

Získejte nabídku na klíč

Vypočítáme úsporu a zajistíme dotaci

Společnost TGC Servis s.r.o., IČO: 05512514, se sídlem Karolíny Světlé 716/1, 628 00 Brno bude zpracovávat vaše osobní údaje pro účely poskytnutí bezplatného poradenství, případně i pro další účely uvedené ve všeobecných informacích o zpracování osobních údajů. Všeobecné informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v sekci Dokumenty.