VÝMĚNA ZDROJE TEPLA V DOMÁCNOSTI JAKO KLÍČ K ÚSPOŘE ZA ENERGIE

Chtěli byste si zajistit finanční úsporu pro Vaši domácnost? V tom případě se nabízí řešení, které spočívá ve výměně staršího plynového kotle za nový kondenzační kotel nebo za tepelné čerpadlo.

 

Poradíme Vám, jaký zdroj je pro Vás vhodný a pomůžeme i s jeho instalací.

NIŽŠÍ NÁKLADY S NOVÝM PLYNOVÝM KOTLEM

Výměna staršího atmosferického plynového za nový kondenzační plynový kotel znamená úsporu až 30 %, a to jen na spotřebě zemního plynu. Úspora je u nového kondenzačního plynového kotle dosažena především moderní technologií spalování a konstrukcí, a s tím spojenou účinností spalování, která dosahuje až 109 %. Klasické atmosferické kotle jsou schopné využít pouze část výhřevného tepla (85 – 95 % z celkového 111 % při dokonalém spálení plynu), zbytek tepla je odváděn spalinami do ovzduší. Kdežto technologie kondenzačních kotlů umožňuje získat teplo i z vodní páry, která vzniká při spalování plynu. Ta je ve výměníku ochlazena vratnou vodou z otopné soustavy pod teplotu rosného bodu a při změně skupenství (kondenzací) uvolňuje další teplo do topného systému.

Bezpečnost bez rizika

Staré kotle mohou znamenat větší nebezpečí (primárně tam, kde jsou umístěny přímo v bytě) – mají přívod spalovacího vzduchu z místnosti a odvod spalin je přirozený (rozdíl mezi teplotou spalin a teplotou vzduchu). Tento fakt s sebou nese riziko v podobě úniku oxidu uhličitého do domácnosti. S instalací nového kondenzačního plynového kotle je spojeno nové vyvložkování spalinové cesty, které přináší výhodu externího přívodu spalovacího vzduchu komínovým průduchem, což výrazně zvyšuje bezpečnost provozu kotle. Na vyvložkování se používá v tomto případě plast, který je levnější než nerez.

 

TEPELNÉ ČERPADLO JE CHYTROU ALTERNATIVOU K BĚŽNÝM KOTLŮM

Ať je v domácnosti zdrojem tepla kotel na tuhá paliva nebo elektrokotel, vyplatí se uvažovat o výměně za tepelné čerpadlo, které je vhodné pro všechny typy budov. Čerpadlo zajišťuje vytápění, ohřev TUV a v letních měsících v reverzním chodu i funkci chlazení. Přijímá teplo z okolního prostředí vytápěné budovy a zvyšuje ho na použitelnou hladinu pro vytápění či ohřev teplé vody. Právě poměr mezi spotřebovanou a vyrobenou energií určuje tzv. topný faktor, který u kvalitních čerpadel dosahuje průměrně hodnoty 4, což znamená, že násobí spotřebovanou energii čtyřikrát. Jinými slovy na 1 kWh spotřebovanou pro provoz, tepelné čerpadlo vyrobí 4 kWh tepla. Řadí se tak mezi nejúspornější zdroje tepla vůbec. Náklady jsou totiž srovnatelné s náklady na vytápění u kotlů na uhlí (záleží na vstupních cenách paliva nebo elektřiny). Zajímavým faktorem je změna distribuční sazby – po instalaci čerpadla odebírá domácnost elektřinu v nízkém tarifu 20 hodin denně (sazba je cca poloviční oproti standardnímu tarifu VT pro domácnosti). Během této doby veškeré elektrické spotřebiče v domácnosti odebírají levnější elektřinu. 

 

V porovnání s kotlem na tuhá paliva má čerpadlo nespornou výhodu v komfortním provozu – konec těžké a špinavé práce s palivem (uhlí/dřevo) nebo vynášením popela, zatápění a přikládání (ráno, nebo při návratu z práce je doma teplo). To vše znamená úsporu času, kterou může uživatel věnovat tomu, co ho baví. Stejně tak běžná údržba nevyžaduje mnoho času ani odborné znalosti. Stačí, když uživatel jednou za čas zbaví zařízení mechanických nečistot a vyčistí filtr. V neposlední řadě je dobré zmínit, že tepelné čerpadlo neprodukuje žádné zplodiny, jedná se obnovitelný zdroj energie, což zaručuje čistý vzduch a prostředí pro obyvatele domácnosti.

Chcete konzultaci?

Ozveme se do 2 pracovních dní

Odesláním formuláře berete na vědomí podmínky zpracování osobních údajů.

Získejte nabídku na klíč

Vypočítáme úsporu a zajistíme dotaci

Společnost TGC Servis s.r.o., IČO: 05512514, se sídlem Karolíny Světlé 716/1, 628 00 Brno bude zpracovávat vaše osobní údaje pro účely poskytnutí bezplatného poradenství, případně i pro další účely uvedené ve všeobecných informacích o zpracování osobních údajů. Všeobecné informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v sekci Dokumenty.